play

資生堂 プラウディア “2003 AW”

P=PARAGON CD=Kazuhiko Tajima Pl=Ken Ono AD=Ayako Kawahara
C=Noriko Matsubara・Mikiya Kobayashi Pr=Takashi Nagoya+Yuji Yokoi Dir=Junji Kojima
P=Simon Caudoir ST=Charlotte Pilcher H&M=Mizue Okano+Hirohumi Kera T=Takako Uehara
NA=OYAJI☆MAN crd=O.P.M M=Docter f ED=Kazuhiro Baba MIX=Shigeki Ao
CG=OMNIBUS JAPAN PM=Kazumasa Sugaya

12345...10...