play

キリンジ “スウィートソウルep”

Production=Guadeloupe+teevee graphics Pr=Hironori Ono Dir+Editor=Junji Kojima
P=Ko Okuhira L=Kimiyoshi Kimura HM=Chika Sawada ST=Tatsushi Sakai
T=Miwako Ichikawa PM=Satoshi Natori・Ippei Suzuki

12345...10...