play

RIP SLYME “Under the sun”

Production=teevee graphics Pr=Koji Takayama Dir=junji Kojima Assistant-Dir=Takayuki Sato
P=Toshinori Terauchi L=Osamu Yamamori A=Mamoru Furumoto Colorlist=Yoshiro Kamei
ST=Hisashi Kitazawa HM=Go Takakusagi OFFLINE ED=Takayuki Sato ED=Tomoya Sato
CG=Masatsugu Nagasoe・Hidenobu Tanabe・Moriyo Sano・Atsushi Tani

12345...10...