play

TOYOTA iQ “White Tower”

A&P=dentsu+pict AE=Hiroshi Ito, Tetsuya Sakurai・Maki Hiraga・Sho Nishino SCD=Takuji Nakamura CD=Norifumi AdachiPL=Akira Yao・ Kazuhide Adachi AD=Tadashi Hirohashi・Daisaku Maeda CW=Takuya Kuwabara・Hiroshi Akinaga CP=Yoshihiro Terasawa・Masami Hirozuka Pr=Shuzo Uehara Dir=Junji Kojima Ph=Kazunari Tajima L=Masami Noguchi SFX=Hideki Uzawa A=Kazutomo Yamamura Car care=Teppei Ohta Driver=Yoshinori Kogure STY=Toshio Takeda Hair=Abe Make=Norikata Noda MA Mix=Nobumasa Irie SE=Jimmy Terakawa OFFLINE ED=Yoshinari Kogure・Wataru Ichikawa ED=Tomoya Sato Interpret=Sonoko Ishii Casting=Rieko Kuze CG Pr=Akihito Tuchii CG Dir=Kohei Nakama CG PM=Hiromichi Takahashi Music=face the misic PM=Hideaki Koga・Jun Nakabayashi・Yuta Mizutani

12345...10...