play

McDonald’s FOOD STRAP “目でおいしいマクドナルド”

ECD=Ichiro Kamata CD=Hiroki Abe PL=Daisuke Tsuda AD=Keiichi Ishiwatari CL=Nozomi Tokunaga
AE=Minori Aragaki CPr=Mitsuyasu Adachi Pr=Atsushi Kaneda
PM=Yoshinori Miyamoto・Yuki Nagatsuka・Shinya Mizuguchi Dir=Junji Kojima P=Kazunari Tajima
L=Masami Noguchi A=Kazutomo Yamamura Cook=Kiyomi Miyata ST=Yasuhiro Watanabe
HM=Kenji Ishida T=Johan・E M=sweden OffED=Hiroko Watanabe OnED=Tsuji(McRAY) MA=Kawase

12345...10...