play

DJ FUMIYA “Here We Go feat.Dynamite MC”

Production=TC-MAX Pr=Koji Takayama Dir=Junji Kojima P=Takeshi Muramatsu ST=Mayumi Sugiyama
FX=Yoshiaki Kihara HM=Michio Kutsukake ED=Junji Kojima PM=Takehiko Nishizawa
CG=Takayuki Sato・Yoshinori Miyamoto・Naoya Ouchida

12345...10...