play

資生堂 AUPRES “Pureness Bright”

CD=Noriko Matsubara AD=Sonomi Sato D=Yu Miura CW=Aya Matsubara
P=Makoto Yamaguchi, Toyo Miyashita, Yohei Kagawa Web P=Akihito Murao
Dir=Junji Kojima DP=Shoji Uchida L=Akifumi Yonei A=Kazutomo Yamamura
ST=Satoshi Hirota HM=Hirofumi Kera, Sawako Yuri Off ED=Masakazu Nagashima
On ED=Tomoya Sato MA=Masahiro Yui

12345...10...