play

Coca-Cola zero “Wild Race”

A&P=Dentsu & Dentsu creative X CD=Masao Imanaga PL=Taichi Tanigawa AD=Tomoya Shingae・Yumiko Yokoyama
AE=Hideharu Nawa・Ren Kawamori P=Takumi Shiihashi・Yuki Kidono PM=Taku Okugi, Kota Ogino
Dir=Junji Kojima DP=Shoji Uchida VE=Toru Miura L=Akifumi Yonai A=Yoshiaki Kihara・Soichiro Kaneko
Off ED=Wataru Ichikawa On ED=Kayo Nakamura MA=Kanako Kawase
VFX Supervisor=Colin Renshaw CG Producer=Takeshi Takada・Junji Matsuo HM=Akemi Nakano
ST=Shinichi Mita Co=FUMIHITO

12345...10...