play

資生堂 MAQuillAGE “True rouge”

CD=Koji Yamamoto AD=Katsura Marubashi・Masaki Hanahara CW=Miku Chikamori・Aya Matsubara・Akemi Hara
P=Yasuyuki Nagashima・Fumi Fujie T=Kumiko Goto・Emi Takei Dir= Junji Kojima DP=Pascal Lebegue
AD=Christophe Labbe ST=Hiroko Ikegaya・Kanako b.Koga M=Ai Nieda・Toyoyoshi Shinotsuka
LC=WOO CG=Sorairo・Omnibus Japan OffED=Sayaka Ichikawa OnED=Akio Sakamaki M=Nobumasa Irie
SE=Jimmys P=Takashi Amemiya・Masato Yoshikawa・Toshinori Aihara PM=Naoko Kodama・Jo Tsuda

12345...10...