play

ACO “ハートを燃やして”

Production=teevee graphics Pr=Shinji Mita Dir=PACIFIC(Junji Kojima+Mizuhiro Savini) P=Masakazu Kato L=Kimiyoshi Kimura A=Mamoru Furumoto ST=Saori Inoguchi HM=Shinshi Konishi Animation=Mizuhiro Savini・Moriyo Sano CG:Hirotaka Watanabe ED=Kazuhiro Baba PM=Akihisa Takagi・Misuzu Okada・Takahiro Inamori Character Design=Mizuhiro Savini

12345...10...