play

資生堂 d program

A&P=SISEIDO+BBmedia CD=Setsuko Yokomizo CW=Seiko Yoshida AD=Sonomi Sato
Pr=Takeshi Amamiya・Toshihiro Makita Pl=Ryoko Makimura・Yasuko Yamaguchi Dir=Junji Kojima
P=Yuichiro Otsuka L=Syuichi Kishimoto A=Hiroshi Kawano SFX=Mitsuaki Kayanuma M=Toru Sasaki
Animation=Akihisa Takagi ED=Kazuhiro Baba PM=Masato Yoshikawa

12345...10...