play

資生堂 INTEGRATE “瞳に花火”

A&P=SHISEIDO+PARAGON CD=Koji Yamamoto PL=Naoki Namijiri・ Motoko Katagiri・Kohei Amamiya
AD=Nao Tsunoda CW=Akemi Hara D=Masaki Hanahara Pr=Kan Obata・Takanobu Shiraishi・Kazumasa Sugaya
Dir=Junji Kojima DP=Pascal Lebegue A=Marcos Lutyens ST=Sissy Vian M=Sawako Yuri H=Shay Ashual
Cas=Ai Arai CG=Daisuke Kuwahara・Sorairo OffED=Wataru Ichikawa OnED=Tomoya Sato M=Katsuya Yamada
V=Mari Natsuki NA=Yoshiaki Umegaki Mix=Hiroshi Nomura・Kanako Kawase T=Yoko Maki PM=Hiroyuki Akiyama
PA=Manabu Kondo

...34567...10...