play

Star Flyer

A&P=HAKUHODO+Aoi-Promotion ECD=Tatsuya Matsui CD+C=Shinobu Sugaya Pl=Jun Matsuda
Ag-Pr=Keisuke Tadokoro・Kazuhiko Koga Pr=Kenichi Hirano Dir=Junichi Kojima Illust=Iseyama Kyoko
CG=Atsushi Tani MP=THIRTIETH Make=Katsuya Yamada Na=Takehito Koyasu ED=McRAY PM=Kenji Fukuhara